Flétnové interpretační kurzy Hudba bez hranic / Music Without Borders 

Mezinárodní flétnové kurzy / International flute courses

21. - 28. 7. 2021

  Srdečně vás zveme k účasti na XIV.ročníku flétnových kurzů

We cordially invite you to participate in the 14th year of flute courses

"Ludo ergo sum...."     Hraji, tedy jsem.....